Pretraga
Close this search box.

Tipovi manjih železničkih stanica

Tipovi manjih železničkih stanica

Obnovom zemlje nakon Prvog svetskog rata železnica u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca postaje glavno saobraćajno sredstvo i pokretač modernizacije. Izgradnjom novih železničkih trasa koje su povezivale naseljena mesta, poput Jadranske trase koja se našla u žiži stručne javnosti, inicirana je izgradnja manjih staničnih zgrada, za koje Zloković, kao odgovor na zastarele projekte u kojima se prema njemu „ogledala indiferentnost saobraćajne uprave“, predlaže tipska rešenja jednostavne pročišćene arhitekture.

Železnička stanica u Skoplju

Železnička stanica u Skoplju

Konkursni rad za zgradu Železničke stanice u Skoplju predstavlja jedan od manje poznatih Zlokovićevih projekata iz ranijeg perioda stvaralaštva koji je sada istraživačima dostupan u Legatu Milana Zlokovića pri Muzeju grada Beograda. Koristeći se ranijim iskustvom u radu na tipovima manjih železničkih stanica, kako bi se ovim objektima dao savremen arhitektonski izraz, Zloković za Skoplje projektuje modernu železničku stanicu sa tri peronska ostrva.