Pretraga
Close this search box.

Univerzitetska dečja klinika

Univerzitetska dečja klinika

Osnovana 1924. godine, odmah po formiranju Medicinskog fakulteta u Beogradu, Univerzitetska dečja klinika je predstavljala samostalnu zdravstvenu ustanovu za koju je između 1936. i 1940. godine podignuta nova namenska zgrada prema projektu Milana Zlokovića.

Dom narodnog zdravlja

Dom narodnog zdravlja

U Zlokovićevom arhitektonskom stvaralaštvu izdvaja se njegov znatan doprinos projektantskom razvoju tipologije zdravstvenih objekata u srpskoj modernoj arhitekturi, kako u međuratnom, tako i u posleratnom periodu, kroz nekoliko značajnih realizacija i idejnih rešenja.

Ginekološko-akušerska klinika Medicinskog fakulteta

Ginekološko-akušerska klinika Medicinskog fakulteta

Posleratno Zlokovićevo stvaralaštvo, ostalo u senci njegovih pionirskih ostvarenja zrelog modernizma, ostavilo je jedinstven arhitektonski trag u srpskoj arhitekturi druge polovine 20. veka u kome su sublimirana višeslojna projektantska iskustva i kontinuiran istraživački rad usmeren sagledavanju naučnih i umetničkih komponenti arhitekture i njihovom prožimanju.