Pretraga
Close this search box.

Vesti

Odlukom vlade Republike Srbije od 13. marta 2020. godine, a na predlog Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, vila Prendić je proglašena za spomenik kulture.
Кroz uvođenje u režim "prethodne zaštite", Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je 2018. godine pokrenuo postupak za proglašenje Vile Prendić (1932) u Profesorskoj koloniji za spomenik kulture.
Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je u 2019. godini realizovao postupak proglašenja za spomenik kulture dve zgrade u Beogradu, auto-salona i servisa Fiat-Jugoauto, višestambene zgrade Josifa Šojata u ul. Кralja Milutina 23 i Vile Šterić na Dedinju.
Na osnovu sporazuma o saradnji o formiranju arhivske zbirke Milana Zlokovića, zaključenog 2017. godine između Fondacije i Muzeja grada Beograda, pune dve godine teče proces muzeološke obrade predmeta, njihova konzervacija i digitalizacija i preuzimanje u svojinu Muzeja grada Beograda. Do kraja 2019. godine obrađeno je 698 arhitektonskih crteža, od čega je 152 crteža konzervirano a 400 crteža skenirano (digitalizovano) u visokoj rezoluciji. Ukupan broj arhitektonskih crteža, od idejnih skica do izvođačkih projekata, koji su fotografisani u Fondaciji je oko 3.800.
U okviru izložbe akvarela arhitekte Milana Zlokovića (Trst, 1898- Beograd,1965) u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda na Кalemegdanu 7. novembra 2019. je održana tribina na kojoj se govorilo o ličnosti arhitekte Zlokovića.
Povodom Dana evropske baštine Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je priredio izložbu „Tragovi putovanja – akvareli Milana Zlokovića“ Izložba je otvorena 1. oktobra 2019. a trajanje joj je produženo do 31. decembra. Realizuje se u saradnji sa Fondacijom. Autor izložbe je istoričar umetnosti Hajna Tucić.
U organizaciji Filozofskog fakulteta u Beogradu, 25.oktobra 2019.godine je održano prvo tematsko veče retrospektivnog naučnog ciklusa ,,Srpski arhitekti novijeg i savremenog doba'' posvećeno arhitekti Milanu Zlokoviću.
Godinu 2017. je obeležilo još nekoliko događaja, veoma važnih za očuvanje dela Milana Zlokovića. Doneta je odluka o realizaciji Projekta izgradnje nove Univerzitetske dečije klinike i sanacije postojeće zgrade uz vraćanje u prvobitne gabarite, a nezavisno od najavljenog projekta, u oktobru je otpočela rekonstrukcija fasade Univerzitetske dečije klinike, kojom će se naznačiti originalna arhitektura i napraviti jasna distinkcija od grubih nadogradnji iz 1990-tih.
U drugom polugođu protekle godine, na osnovu sporazuma Muzeja grada Beograda i Fondacije Milan Zloković, obavljeni su sakupljanje, klasifikacija, pakovanje i sterilizacija arhivske građe koja je ostala kao plod velikog rada i širokog interesovanja Milana Zlokovića.
Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture je podneo dokumentaciju za proglašenje za spomenik kulture zgrade autosalona i servisa Fiat-Jugoauto i kuće Josifa Šojata u ul. Кralja Milutina 23 (ove zgrade su sada pod režimom "prethodne zaštite"). Pored ovoga, velika vest je da je Zavod doneo odluku da naredne godine pokrene postupak za proglašenje Vile Prendić i Vile Šterić za spomenike kulture.
Došli ste do kraja