Vesti

Godinu 2017. je obeležilo još nekoliko događaja, veoma važnih za očuvanje dela Milana Zlokovića. Doneta je odluka o realizaciji Projekta izgradnje nove Univerzitetske dečije klinike i sanacije postojeće zgrade uz vraćanje u prvobitne gabarite, a nezavisno od najavljenog projekta, u oktobru je otpočela rekonstrukcija fasade Univerzitetske dečije klinike, kojom će se naznačiti originalna arhitektura i napraviti jasna distinkcija od grubih nadogradnji iz 1990-tih.
Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture je podneo dokumentaciju za proglašenje za spomenik kulture zgrade autosalona i servisa Fiat-Jugoauto i kuće Josifa Šojata u ul. Кralja Milutina 23 (ove zgrade su sada pod režimom "prethodne zaštite"). Pored ovoga, velika vest je da je Zavod doneo odluku da naredne godine pokrene postupak za proglašenje Vile Prendić i Vile Šterić za spomenike kulture.
Fondacija i Muzeja grada Beograda su potpisali sporazum o formiranju legata Milana Zlokovića u muzeju, održane 26. maja 2017. na kući arhitekte. Sporazumom je utvrđeno da će se arhiva Milana Zlokovića obraditi uz digitalizovanje tako da svim zainteresovanim bude dostupna putem interneta a arhivska građa će biti konzervisana i čuvana u muzeju kao legat arhitekte.