Pretraga
Close this search box.

Arhiva Milana Zlokovića spakovana, sterilisana i spremna za muzeološku obradu

U drugom polugođu protekle godine, na osnovu sporazuma Muzeja grada Beograda i Fondacije Milan Zloković, obavljeni su sakupljanje, klasifikacija, pakovanje i sterilizacija arhivske građe koja je ostala kao plod velikog rada i širokog interesovanja Milana Zlokovića.

Ukupno 24 paketa sa originalnim arhitektonskim crtežima izvedenih, neizvedenih i konkursnih projekata, 23 kutije sa rukopisima, prepiskom, skicama i drugom građom, nekoliko hiljada fotografija, 41 kutija sa stručnim časopisima i knjigama, više od hiljadu akvarela i crteža i nekoliko uljanih slika rađenih u periodu od 1913. do 1965. od naredne godine biće predmet obrade i digitalizacije u Muzeju grada Beograda i Fondaciji Milan Zloković.