Želeći da dugogodišnje stvaralaštvo arhitekte Milana Zlokovića (1898-1965) i segmente iz njegove obimne zaostavštine predstavi široj javnosti, da ih učini dostupnim za edukativne i naučne svrhe, Fondacija je 2020. godine postavila internet stranicu na kojoj su prezentovani svi aspekti Zlokovićevog opusa, kao i pregled dosadašnjih istraživanja i naučne valorizacije njegove uloge u razvoju srpske arhitekture i kulture. 

Pogledajte