Turističko naselje – hotel „Mediteran“

Godina
1961–1964.
Mesto
Ulcinj, Crna Gora
Tip objekta Turistički
Ishod projekta Realizacija

Stvaranjem boljih materijalnih uslova za tržišno usmeren turizam, početkom šezdesetih godina 20. veka u turističkim područjima Jugoslavije nastaje nekoliko značajnih realizacija turističkih objekata kojima je dat podstrek budućoj masovnoj turističkoj izgradnji, među kojim se izdvaja i kompleks novog turističkog naselja u Ulcinju, koji je Zloković projektovao u saradnji sa arhitektima sinom Đorđem Zlokovićem i ćerkom Milicom Mojović. Naselje je podignuto na strmoj padini iznad mora što je uticalo na konturu njihovog poprečnog profila a uz to se u potpunosti težilo sačuvati postojeće drveće koje je značajan element autentičnog ambijenta. Stoga je jedna od osnovih odlika ovog naselja urbanistička dispozicija hotelskih objekata. Uz naselje prolazi put koji ga povezuje sa povučenim centrom Ulcinja. Uređenje terena – partera između objekata je prilagođeno pozicijama zgrada, tako da je deo partera delimičnom kaskadno uređen pomoću kamenih međa i podzida i zemljanih nasipa. Stepeništa koja su iz korpusa hotelskih objekata izvučena spolja, pored pristupa apartmanima omogućuju istovremeno i komunikaciju oko zgrada, pa je na taj način kreiran jedinstven sistem kretanja kroz naselje. Osim funkcionalnog značaja time je formiran i poseban ambijentalni karakter gusto izgrađene aglomeracije na padini uz more koja daje reminiscenciju na stare mediteranske naseobine. Naselje se sastoji od sedam trospratnih objekata ukupnog kapaciteta 480 postelja. U šest objekata su projektovani jednosobni apartmani s kupatilima i lođama koje su orijentisane prema obali i staroj Ulcinjskoj tvrđavi, dok se u sedmom objektu nalaze jednokrevetne i dvokrevetne sobe i odvojeni blok s toaletima i kupatilima. Konstruktivni sklop zgrada je tipiziran s usvojenom poprečnom postavkom nosećih zidova. U sva tri prostorna pravca je sprovedena modularna koordinacija mera primenom projektnog modula od 6 M = 60 cm, preko diskontinualne projektne mreže. Ovaj sistem je omogućio i brzu izgradnju, pa je ceo kompleks izveden za nepunih sedam meseci, uprkos tada slabim saobraćajnim vezama. Zabatni zidovi hotelskih objekata su obloženi prirodnim kamenom s umetnutom izolacijom između kamena i zidova od ošupljenih prefabrikovanih betonskih blokova.

Izvori

Pogledajte i druge projekte

Srbija, Mataruška banja
1931-1932.
Hotel Žiča, sopstvenika Hovana Dezidera, prvi je moderni hotel u Srbiji, u čijoj je arhitekturi objedinjena zapadna modernistička praksa u projektovanju ove tipologije i Zlokovićev jedinstven prosede, tada još u fazi razvoja, usmeren istraživanju proporcijskih odnosa, koji su ovim projektom inicijalno primenjeni kroz određivanje optimalnih površina glavnih sadržaja i komponovanje osnovnih volumena.
Crna Gora, Herceg Novi
1934.
Tokom tridesetih godina 20. veka, usled razvoja modernog turizma i jačanja turističkih aktivnosti u Jugoslaviji, težište turističke izgradnje je bilo na privatnoj inicijativi, odnosno na privatnim investitorima koji su ulažući u izgradnju smeštajno-ugostiteljskih kapaciteta (hoteli, pansioni, vile) doprinosili unapređenju i modernizaciji turističke ponude.