Panteon

Godina
1926.
Mesto
Beograd, Srbija
Tip objekta Memorijalni i sakralni
Ishod projekta Državni ispit

Projekat za Panteon, hram svih bogova, Zloković je radio za potrebe državnog ispita, odnosno radi sticanja profesionalnog ovlašćenja arhitekte. U evoluciji Zlokovićevog puta ka modernizmu izdvaja se nekoliko projekata istoricističke evokacije sa elementima iz nacionalne graditeljske istorije i vokabularom romantičarskih i ekspresionističkih usmerenja. Tragajući za vlastitim arhitektonskim izrazom, lišenim ponavljanja istorijskih predložaka, Zloković je u svojoj premodernoj fazi posezao za različitim graditeljskim uzorima iz nacionalne, evropske i mediteranske baštine, inovativno ih primenjujući u kompoziciono raznorodne strukture. U oblikovanju Panteona zastupljena je kombinacija secesijskog volumena (geometrizovan kubični korpus sa uzdignutom kupolom) i neoromaničke dekorativne obrade iskazane u vidu zalučenog portala, uvučene centralne zone sa rozetom i horizontalnog završnog friza sa stilizovanim prepletom. Prema nacrtima hram u donjoj zoni iznad postamenta obavija traka s kontinuiranim plitkim reljefom koji asocira na narativne egipatske reljefne nizove koje će u sličnoj estetici u to vreme preuzeti i Ar Deko.

Pogledajte i druge projekte

Grčka, Solun
1926.
Srpsko vojničko groblje u Solunu, podignuto na prostoru Zejtinlik (nekadašnja turska pijaca) gde se od 1916. godine nalazila Glavna vojna poljska bolnica za srpsku vojsku i u sklopu koje je nastalo groblje za preminule borce, uređeno je s idejom da se na jednom zajedničkom groblju sahrane svi poginuli ratnici na Solunskom frontu.
Srbija, Beograd
1926–1927.
Na drugom konkursu sa spomen hram Svetog Save na Vraćaru, raspisanom 1926. godine, učestvovali su najviđeniji srpski arhitekti, među kojima su Milan Zloković i ruski arhitekta Andrej Vasiljevič Papkov nastupili sa zajedničkim konkursnim radom, kome je prema oceni žirija pripao otkup. U raspisu konkursa se tražio monumentalni hram u srpsko-vizantijskom stilu iz doba kneza Lazara koji bi mogao da primi šest hiljada vernika.
Grčka, Vido
1938.
Ostrvce Vido u Jonskom moru, nadomak grčkog ostrva Krf, ima posebno značenje u novijoj istoriji srpskog naroda, jer se na njemu nalazila bolnica za srpske vojnike koji su došli na Кrf posle prelaska preko Albanije tokom zime 1915/1916. godine. Na ostrvu Vido su iskrcavani najteži ranjenici i bolesnici koji su oboleli na putu prema grčkom ostrvu spasa.