Vesti

Fondacija Milan Zloković je početkom 2020. godine pokrenula izradu internet stranice Fondacije želeći da dugogodišnje stvaralaštvo arhitekte Milana Zlokovića i segmente iz njegove obimne zaostavštine predstavi na najneposredniji način široj i stručnoj javnosti, u Srbiji i inostranstvu i da ih učini dostupnim za edukativne i naučne svrhe. Na internet stranici su predstavljeni svi aspekti Zlokovićevog opusa (arhitektonsko stvaralaštvo, naučna istraživanja i likovni radovi), kao i pregled dosadašnjih istraživanja i naučne valorizacije njegove uloge u razvoju srpske arhitekture i kulture.
Кroz uvođenje u režim "prethodne zaštite", Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je 2018. godine pokrenuo postupak za proglašenje Vile Prendić (1932) u Profesorskoj koloniji za spomenik kulture.
Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je u 2019. godini realizovao postupak proglašenja za spomenik kulture dve zgrade u Beogradu, auto-salona i servisa Fiat-Jugoauto, višestambene zgrade Josifa Šojata u ul. Кralja Milutina 23 i Vile Šterić na Dedinju.
Na osnovu sporazuma o saradnji o formiranju arhivske zbirke Milana Zlokovića, zaključenog 2017. godine između Fondacije i Muzeja grada Beograda, pune dve godine teče proces muzeološke obrade predmeta, njihova konzervacija i digitalizacija i preuzimanje u svojinu Muzeja grada Beograda. Do kraja 2019. godine obrađeno je 698 arhitektonskih crteža, od čega je 152 crteža konzervirano a 400 crteža skenirano (digitalizovano) u visokoj rezoluciji. Ukupan broj arhitektonskih crteža, od idejnih skica do izvođačkih projekata, koji su fotografisani u Fondaciji je oko 3.800.
Godinu 2017. je obeležilo još nekoliko događaja, veoma važnih za očuvanje dela Milana Zlokovića. Doneta je odluka o realizaciji Projekta izgradnje nove Univerzitetske dečije klinike i sanacije postojeće zgrade uz vraćanje u prvobitne gabarite, a nezavisno od najavljenog projekta, u oktobru je otpočela rekonstrukcija fasade Univerzitetske dečije klinike, kojom će se naznačiti originalna arhitektura i napraviti jasna distinkcija od grubih nadogradnji iz 1990-tih.