Pretraga
Close this search box.

O značaju Fondacije Milan Zloković u novoj knjizi prof. dr Aleksandra Kadijevića – „Jugoslovenska arhitektura između dva svetska rata (1918–1941): konteksti tumačenja“

U izdanju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu objavljena je nova knjiga dr Aleksandra Kadijevića, redovog profesora Filozofskog fakulteta i uglednog istoričara arhitekture – „Jugoslovenska arhitektura između dva svetska rata (1918–1941): konteksti tumačenja“. U ovom raspravnom naučnom štivu, u kome su sublimirana višegodišnja iscrpna istraživanja novije srpske i jugoslovenska arhitekture, autor obrađuje i razmatra nekoliko tema, fenomena i pojava značajnih za našu arhitektonsku istoriografiju, time upotpunjujući i proširujući metodološke okvire, iznoseći nedostajuća tumačenja, ali i ukazujući na izvesne paradigme i uvrežene tendencije, posebno one ideološke osnove.

Deveto poglavlje, nazvano „Značaj Fondacije Milan Zloković“ (str. 165–175), autor je posvetio pregledu opusa arhitekta Milana Zlokovića i ključnim aspektima njegovog delanja, a zatim i ulozi Fondacije Milan Zloković u afirmaciji dela ovog istaknutog srpskog arhitekte, do sada preduzetim aktivnostima na prezentaciji njegovog opusa i obimne zaostavštine, kao i angažmanima na očuvanju njegovih arhitektonskih ostvarenja u Beogradu i Srbiji.

Profesor Kadijević je poseban akcenat stavio na formiranje sajta Fondacije, njegovu strukturu i sadržaj, ističući da „osim poslenicima arhitektonske istoriografije, pogotovo ogranku koji proučava tekovine međuratnog modernizma, stranica

Fondacije je inspirativna i savremenim projektantima, urbanistima, teoretičarima proporcija, konzervatorima, heritolozima i istoričarima kulture“. „U praktičnom smislu, delovanje Fondacije je povećalo zanimanje za ličnost Milana Zlokovića i status njegovih građevina“, naglašava autor, „omogućujući profesionalnim istoriografima da potpunije dokumentuju svoje radove.“

Pored navođenja više aspekata značajnih za slojeviti opus Milana Zlokovića i rad Fondacije, do sada preduzete aktivnosti i uspostavljene saradnje, Kadijević je istakao i značaj izložbeArhitekt Milan Zloković i fotografija: beogradske realizacije od 1924. do 1941. godine“ autora dr Nebojše Anteševića, upriličene aprila ove godine povodom obeležavanja jubileja 125 godina od rođenja arhitekta Zlokovića.

„U kulturnoj istoriografiji Zlokovićeva naklonost prema fotografiji i fotografskoj tehnici nije posebno isticana, zbog čega i Anteševićeva monografija produbljuje uvid u njegov umetnički svet, pogotovo što svedoči da je imao svest o vrednosti sopstvenog opusa. Osim daljih istraživanja Zlokovićevog rada, izložba skreće pažnju i na arhitektonsku fotografiju kao medij, o kojoj je kod nas, i pored popularnosti, nedovoljno pisano.“

Sagledavajući važnost rada Fondacije i ukazujući na njene dalje aktivnosti, u zaključnom delu navedeno je da se „samo udruženom aktivnošću Fondacije i ustanova koje proučavaju i štite novije graditeljsko nasleđe, korpus saznanja o Zlokoviću može efektivno uvećati, a time i ojačati njegova pozicija u kolektivnoj kulturnoj memoriji“.