Pretraga
Close this search box.

Završeno snimanje dokumentarnog filma „Vila Prendić – Novi pogled, novo trajanje“

Snimanje dokumentarnog filma „Vila Prendić – Novi pogled, novo trajanje“, inicirano  povodom rekonstrukcije vile Prendić 2021. godine od strane Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda i Do.co.mo.mo. Srbija – Nacionalne sekcije „Međunarodne radne grupe za dokumentaciju i konzervaciju građevina, mesta i celina modernog pokreta u arhitekturi“ (Do.co.mo.mo. International), završeno je prema planiranom scenariju. U narednim mesecima sledi obrada i montaža snimljenog materijala a premijera filma se očekuje na proleće 2024. godine. Snimanje filma je podržano od strane Ministarstva kulture na konkursima za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti kulture.

Ideja projekta je da se u formi dokumentarnog filma predstavi proces rekonstrukcije spomenika kulture. Iz dugogodišnjeg napuštenog stanja, dobijanjem novog vlasnika vila Prendić prolazi kroz fazu potpune rekonstrukcije i nastavlja svoje trajanje. Dokumentarni film prati ceo postupak i proces rekonstrukcije objekta – od polaznih istraživanja dostupne arhivske građe, analize postojećeg stanja, konsultacija i saradnje sa nadležnom ustanovom zaštite spomenika kulture, do praćenja izvođenja građevinskih i zanatskih radova. Kroz prikaz rekonstrukcije vile Prendić film takođe približava i opus arhitekta Milana Zlokovića, dajući osvrt na njegov značaj u osnivanju i radu Grupe arhitekata modernog pravca u Beogradu (GAMP) i stambenu arhitekturu iz međuratnog perioda.

Filmski i fotografski materijal snimljen je tokom svih faza procesa rekonstrukcije sa namerom da se budućim investitorima, vlasnicima objekata modernističke arhitekture, kao i novim generacijama arhitekata i konzervatora na najživopisniji način predstavi pravilan pristup ovoj vrsti arhitektonskih intervencija na zaštićenim objektima. Predstavnici Fondacije Milan Zloković su u snimljenim delovima predstavili život i opus arhitekta Zlokovića i njegovu ulogu u razvoju moderne arhitekture u Srbiji. Pribavljen je i dodatni dokumentarni foto-materijal koji dopunski osvetljava kontekst nastanka Profesorske kolonije i Beograda iz vremena kada je objekat podignut.

Projekat je realizovan kroz dve faze: I faza, završena tokom 2022.godine, obuhvatila je pripremu, prikupljanje materijala i snimanje, dok je II faza sprovedena 2023. godine podrazumevala post-produkciju realizovanog snimljenog i drugog materijala u dokumentarni film.