Pretraga
Close this search box.

Dani Do.co.mo.mo. Srbija: Zaštita i revitalizacija stambenih objekata iz perioda moderne – Milan Zloković arhitekt u fokusu

U organizaciji Nacionalne sekcije – Do.co.mo.mo. Srbija i Inženjerske komore Srbije, 29. novembra i 2. decembra 2023. godine, održani su dvodnevni „Dani Do.co.mo.mo. Srbija“, pod nazivom „Zaštita i revitalizacija stambenih objekata iz perioda moderne – arhitekta Milan Zloković u fokusu“. Cilj ove manifestacije je bio da se stručnoj publici, ali i široj zainteresovanoj javnosti, kroz dela arhitekta i profesora Milana Zlokovića ukaže na značaj, vrednost, potrebu i mogućnosti zaštite, očuvanja i obnove graditeljskog nasleđa iz međuratnog perioda moderne.

Program je bio podeljen na teorijski deo, koji su činila stručna predavanja predstavnika službe zaštite i akademske zajednice, te tematsku šetnju koja je okupila najširu publiku, stručnjake i poštovaoce arhitekture i kulturne baštine. Posebna pažnja je posvećena značaju edukacije javnosti koja počinje od onih najmlađih u školama, pa preko studenta do najšire publike.

Prvog dana, uz podršku Društva arhitekata Beograda, održan je stručni skup u Svečanoj sali Doma inženjera i tehničara. Nakon uvodne reči dr Tanje Konli, predsednice Do.ko.mo.mo Srbija, Bojana Ibrajter Gazibara, istoričarka umetnosti, viši konzervator pri Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, izlagala je na temu „Obrazovanje i informisanje kao preduslov za odgovorniji odnos prema graditeljskom nasleđu – Edukativni programi Zavoda za zaštitu spomenika kulture“; potom je Aleksandra Šević, arhitekta, viši konzervator pri Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, predstavila saradnju Zavoda i investitora kroz celokupan proces realizacije rekonstrukcije, restauracije i revitalizacije vile Prendić do uspešnog rezultata. U zaključku je podvučeno da bi sledeći korak, neophodan za uspešnu rekonstrukciju i revitalizaciju zaštićenih objekata, bio saradnja na relaciji investitor – služba zaštite – izvođač.

U nastavku su Rade Mrlješ, arhitekt, viši konzervator pri Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda i dr Milena Kordić, docent Arhitektonskog  fakulteta Univerziteta u Beogradu, prezentovali rad sa studentima na temu obnove vile Mozer za njihov master završni rad, istakavši saradnju Fakulteta, Zavoda i Fondacije Milan Zloković koja je rezultirala izložbom „Savremeno u nasleđu: eksperimentalni modeli revitalizacije vile Mozer“. Doskorašnji studenti, Petar Živković i Milica Micić, prezentovali su svoje master radove, pojašnjavajući polazne ideje, koncepcijska uporišta i razradu rešenja. Drugog dana manifestacije organizovana je arhitektonska šetnja u Profesorskoj koloniji na temu stambene arhitekture međuratnog Beograda koju su vodile Bojana Ibrajter Gazibara i Aleksandra Šević iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda. Poseban osvrt je dat na rekonstrukciju vile Prendić, ispred koje je govoreno o njenom istorijatu, arhitektonskim vrednostima i procesu obnove.