Pretraga
Close this search box.

Vila Mozer utvrđena za spomenik kulture

Značajno ostvarenje arhitekta Milana Zlokovića i međuratne stambene arhitekture – Vila Mozer, izgrađena 1931. godine u Zemunu (Mozerova 7), utvrđena je za spomenik kulture odlukom Vlade Republike Srbije od 30. aprila 2024. godine („Sl. glasnik RS”, broj 38/2024). Odluka je pripremljena na predlog Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda i u saradnji Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture i Fondacije Milan Zloković. U ime Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda predlog odluke za proglašenje Vile Mozer u Beogradu za spomenik kulture pripremile su istoričarka umetnosti Aleksandra Dabižić, konzervator savetnik i arhitekta Ljiljana Konta, konzervator savetnik.

Gradska porodična vila uglednog Zemunca nemačkog porekla Bruna Mozera, vlasnika porodične vinarije Mozer, predstavlja jedinstven primer arhitekture ovog tipa stambenog objekta u beogradskoj arhitekturi s početka tridesetih godina 20. veka. Vila je činila deo nekadašnjeg proizvodnog kompleksa vinarije. Smeštena na prostranoj parceli u širem rejonu centra Zemuna (posle Drugog svetskog rata u sastavu kompleksa NAVIP), vila Mozer u potpunosti je zasnovana na modernističkim oblikovnim idiomima pravilne geometrizovane strukture u kompoziciji kubičnih i poluobličastih volumena, ali s konvencionalnijom organizacijom unutrašnjeg prostora. Poput drugih modernih beogradskih kuća iz četvrte dekade 20. veka, i u arhitekturi Vile Mozer je akcenat stavljen na spoljašnje oblikovanje koje iskazuje nova stremljenja.

Objekat je sazdan od formi kubičnih oblika, koncipiran u duhu funkcionalističke arhitekture prezentovane u visokom estetskom dometu. U primenjenom konceptu kubičnog volumena sagledava se uticaj arhitekta Adolfa Losa. Funkcija objekta i forma su objedinjeni i uklopljeni u prirodno okruženje, što visoko vrednuje ovu građevinu prema kriterijumima estetskog funkcionalizma. Vila je izgrađena delom od tradicionalnih materijala, opeke u krečnom malteru, betonske i drvene konstrukcije, enterijera ukrašenog modernistički oblikovanim elementima, skladnom i funkcionalnom formom i prostorom.