Zgrada Josifa Šojata

Godina
1926–1927.
Mesto
Beograd, Srbija
Kralja Milutina 33
Tip objekta Višestambeni i naselja
Ishod projekta Realizacija
Status zaštite Spomenik kulture

Među više stambenih objekata projektovanih za beogradskog investitora i sopstvenika Josifa Šojata izdvaja se višestambena interpolirana zgrada (stambena zgrada sa najamnim stanovima) u ulici Kralja Milutina 33, kojom je Zloković uneo duh mediteranske profane arhitekture u Vračarski gradski aglomerat, načinivši nekoliko oblikovnih gestova netipičnih za dotadašnju beogradsku arhitekturu. Na uličnoj fasadi se prepoznaju četiri zone različitog horizontalnog tretmana, s tim da donja zona ulaznog postamenta i gornja zona lođe sa po tri zalučena arkadna otvora stvaraju, gotovo identičnu, sponu između unutrašnjeg i spoljnjeg prostora – između privatnosti i urbaniteta. U arhitekturi fasade su zastupljeni dekorativni elementi koji stilski pripadaju romanici, ranoj italijanskoj i venecijanskoj renesansi. Likovnost fasade upotpunjuju reljefi i fasadna skulptura vajara Živojina Lukića i alegorijska fresko kompozicija slikara Mladena Josića u gornjoj zoni fasade koja prerasta u završni friz i naglašeni završni venac. Stvarana u interakciji tri umetničke discipline – arhitekture, skulpture i slikarstva – kuća Josifa Šojata predstavlja jedinstven primer beogradske stambene arhitekture prve polovine 20. veka. Eklektički oblikovana i inventivno komponovana fasada, uz osavremenjenu strukturalizaciju korpusa, upućuje na Zlokovićevu prelaznu fazu, od istoricizma prema modernizmu.

Pogledajte i druge projekte

Srbija, Beograd
1928.
Konkursni rad za zgradu Doma invalida na Malom Kalemegdanu predstavlja jedan manje poznat Zlokovićev projekat iz ranijeg perioda stvaralaštva koji je sada istraživačima dostupan u Legatu Milana Zlokovića pri Muzeju grada Beograda.
Srbija, Beograd
Kraljice Natalije 64
1930–1931.
Stambena zgrada Petra Petkovića, u kojoj se nalazilo predstavništvo firme Opel s prodajnim prostorom, karakteristična je gradska interpolacija koja pored osnovnog uličnog bloka stambene funkcije ima proširenje u nivou prizemlja u drugom delu parcele u kome je predviđena poslovna namena.
Hrvatska, Rijeka
1947-1948.
Dominacijom socijalnih ideja i aktivnim zalaganjima za prava i poziciju radnika u novom društveno-političkom poretku posle Drugog svetskog rata, širom sveta a tako i u novoj socijalističkoj Jugoslaviji, dominiraju težnje da se radnicima – trudbenicima i pregalnicima – osigura stambeni prostor dostojan njihovih zasluga u obnovi i izgradnji države.
Srbija, Beograd
oko 1950.
Konkursni rad za stambenu zgradu činovnika industrijskih preduzeća u Beogradu, od koga su sačuvana dva grafička priloga, predstavlja nepoznat Zlokovićev projekat iz posleratnog perioda stvaralaštva koji je sada istraživačima dostupan u Legatu Milana Zlokovića pri Muzeju grada Beograda.
Srbija, Beograd
oko 1955.
Masovna stambena izgradnja posle Drugog svetskog rata je iziskivala pronalaženje novih modela za bržu i efikasniju gradnju, koji bi bili istovremeno i dovoljno racionalni i arhitektonski razrađeni da pruže komforno stanovanje.