Pretraga
Close this search box.

Arhivska zbirka Milana Zlokovića u Muzeju grada Beograda

Na osnovu sporazuma o saradnji o formiranju arhivske zbirke Milana Zlokovića, zaključenog 2017. godine između Fondacije i Muzeja grada Beograda, pune dve godine teče proces muzeološke obrade predmeta, njihova konzervacija i digitalizacija  i preuzimanje u svojinu Muzeja grada Beograda. Do kraja 2019.  godine obrađeno je 698 arhitektonskih crteža, od čega je 152 crteža konzervirano a 400 crteža skenirano (digitalizovano) u visokoj rezoluciji. Ukupan broj arhitektonskih crteža, od idejnih skica do izvođačkih projekata, koji su fotografisani u Fondaciji je oko 3.800.

Digitalizovani crteži Zlokovićevih projekta poklonjenih Muzeju grada Beograda su postavljeni u digitalnu bazu Muzeja pod odrednicom Legat Milana Zlokovića, koja će se stalno dopunjavati nakon što građa prođe konzervaciju i bude skenirana, i na taj način će biti dostupni javnosti.

Očekuje se da se uskoro paralelno otpočne i sa obradom Zlokovićevog naučnog rada, koji se odnosi na primenu teorija proporcija i modularne koordinacije u projektovanju i na zaštitu spomeničkog nasleđa.

U okviru Fondacije, deo arhive koji ostaje u Fondaciji i deo koji će biti ustupljen muzeju obrađen je u režiji Fondacije, skeniran i arhivisan. Reč je o više od 2.700 akvarela, više hiljada fotografija, razglednica, dopisnica i privatnih pisama. Biblioteka Milana Zlokovića, koja će takođe ostati u svojini Fondacije, popisana je, skenirane su naslovne strane svih bibliografskih jedinica i njihov sadržaj. Biblioteka broji ukupno 1.556 naslova stručne i naučne literature, od čega 885 predmetnih jedinica stručne periodika (domaće i strane).