Pretraga
Close this search box.

Na konkursu Ministarstva kulture za 2023. godinu podržan projekat Fondacije Milan Zloković

Na konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti kulture koje je za 2023. godinu raspisalo Ministarstvo kulture podržan je projekat Fondacije Milan Zloković „Obeležavanje jubileja arhitekta Milana Zlokovića – 125 godina od rođenja i 60 godina od smrti“.

Projekat obuhvata niz različitih aktivnosti koje bi trebalo da budu realizovane tokom tri godine: tematske izložbe („Arhitekt Milan Zloković i Vojvodina: nerealizovani projekti od 1928. do 1960. godine“; „Arhitekt Milan Zloković: Likovni radovi. Ekspresije gesta i boja“); naučna konferencija sa fokusom na istraživanje, vrednovanje i prezentaciju objekata koji su spomenici kulture, kao i drugih aspekata Zlokovićevog opusa – naučno-istraživački i pedagoški; velika izložba o celokupnom opusu Milana Zlokovića čija realizacija je planirana u saradnji sa Srpskom akademijom nauke i umetnosti; monografija o likovnom opusu Milana Zlokovića koju bi pratila navedena izložba; monografija priređene arhivske dokumentacije i izvora sa autorskim uvodom i komentarima na izbor građe iz Zlokovićeve zaostavštine – pisma, dnevnici, beleške, neobjavljeni istraživački rukopisi i rukopisi predavanja („Arhitekt Milan Zloković – vreme i pogledi. Pisma, dnevnici, beleške, istraživanja“).

Aktivnosti u okviru programa obeležavanja jubileja koncipirane su u svetlu novih saznanja i arhivske građe koja je evidentirana i sistematizovana kroz sređivanje obimne zaostavštine arhitekte.