Pretraga
Close this search box.

Otvaranje izložbe Arhitekt Milan Zloković i fotografija: beogradske realizacije od 1924. do 1941. godine

Povodom obeležavanja jubileja 125 godina od rođenja arhitekte Milana Zlokovića, Fondacija Milan Zloković u saradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture grada Beograda i Ustanovom kulture “Parobrod”, organizuje izložbu

Arhitekt Milan Zloković i fotografija: beogradske realizacije od 1924. do 1941. godine

Autor dr Nebojša Antešević

Otvaranje izložbe četvrtak, 6. april, na dan rođenja arhitekte, u 18,00 časova u UК ”Parobrod” (Кapetan Mišina 6a)

Izložba je otvorena do 23. aprila.

Na izložbi će biti predstavljen izbor fotografija arhitektonskih ostvarenja u Beogradu koje je arhitekt Milan Zloković (1898–1965) snimio u vreme njihovog nastanka, nastupivši u ulozi fotografa koji postupkom fotografskog snimanja proširuje interpretativna i estetska tumačenja arhitektonskog diskursa. 

Privrženik fotografije i fotografske tehnike, savremenog medijuma koji su svesrdno prihvatili arhitekti modernisti, Zloković je još od svojih prvih realizacija u Beogradu fotografski beležio, i tako trajno dokumentovao, nastanak i izvorni izgled vlastitih dela koja pripadaju korpusu beogradske međuratne arhitekture i istaknutim ostvarenjima srpskog međuratnog modernizma. 

Uz ovu glavnu izložbu, istog dana (6. aprila u 14,00 časova), u svečanoj sali Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, biće otvoren i prateći segment izložbe posvećen realizacijama Milana Zlokovića u Beogradu koje imaju status spomenika kulture, sa podnaslovom “Ideja i misao”.