Pokrenuta inicijativa za obnovu freske na fasadi stambeno-poslovne zgrade u ulici Kralja Milutina 33

Fondaciji Milan Zloković se obratio gospodin Toma Mihailović, jedan od članova stambene zajednice u stambeno-poslovnoj zgradi u ulici Kralja Milutina 33, odnosno nekadašnjoj zgradi Josipa Šojata izgrađenoj 1927. godine prema Zlokovićevom projektu, radi pružanja podrške u realizaciji inicijative za obnovu freske u delu fasade ove zgrade koja je odlukom vlade Republike Srbije od 13. septembra 2019. godine proglašena za spomenik kulture.

U ovom svom ranom delu, na prelazu iz istoricizma prema modernizmu, ali nadasve značajnom u celokupnom opusu, arhitekta Zloković je eklektičkim metodom kreirao modernizovanu strukturu sa stilskim elementima renesansnih palata srednje i severne Italije, ali i reljefnim akcentima inspirisanim epohama baroka i manirizma. Likovnost fasade, pored reljefa i fasadne skulpture vajara Živojina Lukića, upotpunjavala je i alegorijska fresko kompozicija slikara Mladena Josića u gornjoj zoni fasade koja je u završnom frizu naglašavala završni venac.

Stvarana u interakciji tri umetničke discipline – arhitekture, skulpture i slikarstva – nekadašnja zgrada Josifa Šojata predstavlja jedinstven primer beogradske stambene arhitekture prve polovine 20. veka, pa je Fondacija sa velikim zadovoljstvom primila vest o inicijativi stambene zajednice za obnovom Josićeve fasadne freske, čime bi se dao značajan doprinos obnovi kulturnog nasleđa Beograd. Stambena zajednica bi se angažovala na realizaciji same obnove i pronalaženju potrebnih finansijskih sredstava.

Tim povodom je održan i sastanak u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda radi razmatranja daljih koraka u realizaciji ovog poduhvata, posebno u pogledu definisanja izgleda freske koja bi trebalo da bude što vernija originalu na osnovu raspoložive arhivske dokumentacije, pronalaženja umetnika koji bi mogao izvesti obnovu, kao i u cilju obezbeđivanja potrebnih saglasnosti nadležnih službi.