Potpisivanjem aneksa ugovora proširena saradnja između Fondacije Milan Zloković i Muzeja grada Beograda

Fondacija Milan Zloković i Muzej grada Beograda su 19. novembra 2021. godine zaključile aneks Ugovora o poklonu, koji je prvobitno sklopljen u novembru 2018. godine, čime je proširen opseg saradnje kroz zajedničke aktivnosti na polju promocije ličnosti i dela Milana Zlokovića.

Ugovorne strane su se saglasile da će tokom i nakon formiranja Legata Milana Zlokovića zajedno raditi na objavljivanju kataloga predmeta iz Legata, pripremi izložbi o Milanu Zlokoviću na osnovu predmeta iz Legata, kao i predmeta u vlasništvu Fondacije Milan Zloković, objavljivanju građe iz Legata na internet stanici Muzeja grada Beograda i internet stanici Fondacije Milan Zloković, pripremi i objavljivanju publikacija i drugim aktivnostima koje se tiču promovisanja ličnosti i dela Milana Zlokovića, razmeni informacija koje su bitne za muzeološku obradu i radnih materijala i saznanja koja mogu biti od koristi u radu Muzeja i Fondacije, te prikupljanju finansijskih sredstava za potrebe obrade i izlaganja materijala.