Delo Milana Zlokovića na internet prezentaciji

Fondacija Milan Zloković je početkom 2020. godine pokrenula izradu internet stranice Fondacije želeći da dugogodišnje stvaralaštvo arhitekte Milana Zlokovića i segmente iz njegove obimne zaostavštine predstavi na najneposredniji način široj i stručnoj javnosti, u Srbiji i inostranstvu i da ih učini dostupnim za edukativne i naučne svrhe. Na internet stranici su predstavljeni svi aspekti Zlokovićevog opusa (arhitektonsko stvaralaštvo, naučna istraživanja i likovni radovi), kao i pregled dosadašnjih istraživanja i naučne valorizacije njegove uloge u razvoju srpske arhitekture i kulture.

Arhitekta Nebojša Antešević je koncipirao strukturu i sadržaj sajta, pripremio sve tekstove, ilustracije, naučne i novinske članke i istraživačke priloge i kreirao logotip za internet prezentaciju Fondacije, firma Gart Creative je zaslužna za dizajn i izradu websajta. a inž. Milena Šiško je prevodilac tekstova na engleski jezik.

U periodu pandemije koja je zahvatila ceo svet, vreme izolacije i socijalnog distanciranja je iskorišćeno za kreativno delovanje, gotovo simbolično zastupajući Zlokovićeve težnje i borbu kroz koje se zauzimao za stalni razvoj, smatrajući da je svaki dan jedan novi početak.

Pored internet stranice pokrenut je i Instagram nalog Fondacije na kome se objavljuju vizuelni materijali iz bogatog fonda zaostavštine, u nameri da isti podstaknu ili inspirišu pre svega mlađu populaciju na smisao stvaralaštva i aktivnog delovanja.