Pretraga
Close this search box.

Vila Prendić proglašena za spomenik kulture

Odlukom vlade Republike Srbije od 13. marta 2020. godine, a na predlog Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, vila Prendić je proglašena za spomenik kulture. Izgrađena 1933. godine u Profesorskoj koloniji, ulici Osmana Đikića 20, za Zlokovićevog prijatelja advokata Jovana Prendića i njegovu suprugu doktorku Dragojlu, ova urbana vila je pozicionirana kao jednospratni slobodnostojeći objekat na regulacionoj liniji sa prednjom fasadom orijentisanom prema skveru. U arhitektonskom rešenju primetan je uticaj austrijskog arhitekte Adolfa Losa, izražen u aspektima Raumplana primenjenog na Zlokovićev svojstven način, kao i u oblikovnoj obradi pojedinih detalja i arhitektonskih elemenata.  

Na osnovu konsekventno sprovedenog koncepta arhitekture modernističkog pokreta, izraženog u purističkoj obradi volumena i strogoj funkcionalnosti osnove, vila Prendić je beogradsku međuratnu stambenu arhitekturu približava evropskim uzorima. Ovaj spomenik kulture ubraja se među najreprezentativnije primere modernizma u Beogradu i predstavlja istaknuto ostvarenje arhitekte Milana Zlokovića. Pored toga, vila Prendić predstavlja i integralni deo arhitektonsko-urbanističke celine Profesorska kolonija i deo je njenog autentičnog ambijenta.

Utvrđene mere zaštite ovog spomenika kulture odnose se, između ostalog, na očuvanje izvornog arhitektonskog izraza objekta u okviru definisane horizontalne i vertikalne regulacije, očuvanje fasadnog rastera, strukture, materijalizacije, obrade i kolorita upotrebljenih materijala u završnoj obradi, očuvanje izvorne namene zgrade, osnovne prostorne organizacije i elemenata horizontalne i vertikalne komunikacije u postojećem obliku, uz tehnološko unapređenje postojećih i uvođenje novih instalacija neophodnih za savremeno funkcionisanje, kao i ažurno praćenje stanja i održavanje konstruktivno-statičnog sistema objekta, fasadne obloge i otvora, geometrije krova, vertikalnih komunikacija.