Pretraga
Close this search box.

Nove zgrade za kulturna dobra

Кroz uvođenje u režim “prethodne zaštite”, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je 2018. godine pokrenuo postupak za proglašenje Vile Prendić (1932) u Profesorskoj koloniji za spomenik kulture.

U 2019. godini, u procesu javne rasprave o predlogu Plana detaljne regulacije šireg područja uz Кliničko-bolnički centar “Bežanijska kosa” u Zemunu, koje obuhvata parcele preduzeća “Navip”, uz podršku Udruženja arhitekata Srbije i Fondacije Milan Zloković, Zavod je uspeo da Vilu Mozer (1929), koja se nalazi u okviru preduzeća, spase od izvesnog rušenja, koje bi usledilo po privatizaciji “Navipa”.

Usvojeni urbanistički plan je promenio namenu parcele “Navipa” u stanovanje, ali je Vila Mozer stavljena pod režim prethodne zaštite i tako je, uz deo parcele, izuzeta iz privatizacije, sa budućom namenom predškolske ustanove. Ova zgrada je bila upravna zgrada preduzeća Navip i neposredno posle II svetskog rata je dograđena u visinu čime su se kaskadni oblik i karakteristične terase izgubile, pa stoji nada da će u sledećem koraku spasavanja ove “otpisane” zgrade ona biti vraćena u prvobitni oblik.