Dom invalida na Malom Kalemegdanu

Godina
1928.
Mesto
Beograd, Srbija
Tip objekta Višestambeni i naselja
Ishod projekta Konkursni rad

Konkursni rad za zgradu Doma invalida na Malom Kalemegdanu predstavlja jedan manje poznat Zlokovićev projekat iz ranijeg perioda stvaralaštva koji je sada istraživačima dostupan u Legatu Milana Zlokovića pri Muzeju grada Beograda. Nastao u godini formiranja Grupe arhitekata modernog pravca (1928) ovaj projekat svedoči o potpunijem prihvatanju modernističke estetike i morfoloških principa u koncipiranju masivnog objekta blokovske strukture. Formu objekta kombinovane namene – poslovanje i kolektivno stanovanje – karakteriše potpuno geometrizovani kubus sa pravilnim rasterom kvadratnih prozorskih otvora u rasponu od prvog do četvrtog sprata koji se proteže duž dve ulične fasade, dok je zona prizemlja, u kome su predviđeni poslovni sadržaji, u potpunosti otvorena nizom zastakljenih izloga, čime je postignuto vizuelno olakšanje gornje zone i sugerisana povezanost sa urbanim prostorom. Jedna od uličnih fasada ima konveksno zalučenu površinu koja masivnom volumenu daje ekspresivni efekat. Ugao u kome se sustiču dve ulične fasade je naglašen dekorativnom reljefnom vertikalom od prvog do trećeg sprata koja markira poziciju objekta.

Pogledajte i druge projekte

Srbija, Beograd
Kralja Milutina 33
1926–1927.
Među više stambenih objekata projektovanih za beogradskog investitora i sopstvenika Josifa Šojata izdvaja se višestambena interpolirana zgrada (stambena zgrada sa najamnim stanovima) u ulici Kralja Milutina 33, kojom je Zloković uneo duh mediteranske profane arhitekture u Vračarski gradski aglomerat, načinivši nekoliko oblikovnih gestova netipičnih za dotadašnju beogradsku arhitekturu.
Srbija, Beograd
Kraljice Natalije 64
1930–1931.
Stambena zgrada Petra Petkovića, u kojoj se nalazilo predstavništvo firme Opel s prodajnim prostorom, karakteristična je gradska interpolacija koja pored osnovnog uličnog bloka stambene funkcije ima proširenje u nivou prizemlja u drugom delu parcele u kome je predviđena poslovna namena.
Hrvatska, Rijeka
1947-1948.
Dominacijom socijalnih ideja i aktivnim zalaganjima za prava i poziciju radnika u novom društveno-političkom poretku posle Drugog svetskog rata, širom sveta a tako i u novoj socijalističkoj Jugoslaviji, dominiraju težnje da se radnicima – trudbenicima i pregalnicima – osigura stambeni prostor dostojan njihovih zasluga u obnovi i izgradnji države.
Srbija, Beograd
oko 1950.
Konkursni rad za stambenu zgradu činovnika industrijskih preduzeća u Beogradu, od koga su sačuvana dva grafička priloga, predstavlja nepoznat Zlokovićev projekat iz posleratnog perioda stvaralaštva koji je sada istraživačima dostupan u Legatu Milana Zlokovića pri Muzeju grada Beograda.
Srbija, Beograd
oko 1955.
Masovna stambena izgradnja posle Drugog svetskog rata je iziskivala pronalaženje novih modela za bržu i efikasniju gradnju, koji bi bili istovremeno i dovoljno racionalni i arhitektonski razrađeni da pruže komforno stanovanje.