Hotel Žiča

Godina
1931-1932.
Mesto
Mataruška Banja, Srbija
Tip objekta Turistički
Ishod projekta Realizacija

Hotel Žiča, sopstvenika Hovana Dezidera, prvi je moderni hotel u Srbiji, u čijoj je arhitekturi objedinjena zapadna modernistička praksa u projektovanju ove tipologije i Zlokovićev jedinstven prosede, tada još u fazi razvoja, usmeren istraživanju proporcijskih odnosa, koji su ovim projektom inicijalno primenjeni kroz određivanje optimalnih površina glavnih sadržaja i komponovanje osnovnih volumena. Zloković je srpsku modernu arhitekturu realizacijom hotela u Mataruškoj Banji uveo u novu deceniju tokom koje će moderna arhitektura postati glavno opredeljenja grupe istaknutih srpskih arhitekata. Reklamiran kao moderan hotel s „trideset higijenskih, zračnih i sunčanih soba“, hotel Žiča je uneo nove standarde u hotelsku arhitekturu i omogućio komforan boravak gostiju, a pored smeštaja i ugostiteljskih usluga gostima je na raspolaganju bio i otvoreni bioskop na krovnoj terasi hotela. Skicu hotela Žiča Zloković je predstavio na Prvoj izložbi savremene Jugoslovenske arhitekture organizovanoj u Beogradu 1931. godine. U komentaru izložbe arhitekta Đurđe Bošković je za predlog hotela rekao da „svojom jednostavnošću, mirnim površinama, harmonijom proporcija i ritmom otvora, predstavlja pravi obrazac kome teži savremena arhitektura“.

Pogledajte i druge projekte

Crna Gora, Herceg Novi
1934.
Tokom tridesetih godina 20. veka, usled razvoja modernog turizma i jačanja turističkih aktivnosti u Jugoslaviji, težište turističke izgradnje je bilo na privatnoj inicijativi, odnosno na privatnim investitorima koji su ulažući u izgradnju smeštajno-ugostiteljskih kapaciteta (hoteli, pansioni, vile) doprinosili unapređenju i modernizaciji turističke ponude.
Crna Gora, Ulcinj
1961–1964.
Stvaranjem boljih materijalnih uslova za tržišno usmeren turizam, početkom šezdesetih godina 20. veka u turističkim područjima Jugoslavije nastaje nekoliko značajnih realizacija turističkih objekata kojima je dat podstrek budućoj masovnoj turističkoj izgradnji, među kojim se izdvaja i kompleks novog turističkog naselja u Ulcinju, koji je Zloković projektovao u saradnji sa arhitektima sinom Đorđem Zlokovićem i ćerkom Milicom Mojović.