Univerzitetska dečja klinika

Godina
1933, 1936-1940.
Mesto
Beograd, Srbija
Tiršova 11
Tip objekta Zdravstveni
Ishod projekta Realizacija
Status zaštite Spomenik kulture

Osnovana 1924. godine, odmah po formiranju Medicinskog fakulteta u Beogradu, Univerzitetska dečja klinika je predstavljala samostalnu zdravstvenu ustanovu za koju je između 1936. i 1940. godine podignuta nova namenska zgrada prema projektu Milana Zlokovića. Posle smeštaja u sopstveni prostor isključivo projektovan za zdravstvenu namenu i ugradnjom potrebne medicinske opreme dečija klinika je mogla u potpunosti da razvije svoju osnovnu funkciju. Jedinstvenim oblikovnim postupkom zgrada Univerzitetske dečje klinike se u novijoj srpskoj arhitekturi ističe doslednom primenom arhitektonskog modernizma. Integralnim tretmanom unutrašnjeg prostora i spoljašnje opne Zloković je usavršio već primenjivan princip trodimenzionalnog modelovanja prostora, s tim da je u ovom slučaju obuhvaćena i spoljašnja struktura nastala oduzimanjem i dodavanjem iz osnovnog volumena. U to vreme su modernu arhitekturu već uveliko pratile odlike osunčanih i provetrenih prostora higijenski prilagođenih korisniku, naročito kod objekata kao što su bile bolnice i sanatorijumi, pa i Zloković bolničkim sobama dodeljuje terase orijentisane prema jugoistoku. Usaglašenost oblika i dimenzija prostora s veličinom otvora predstavljala je poseban projektantski postupak i novinu u srpskoj modernoj arhitekturi koji je arhitekta Ivan Zdravković opisao rečima: „Svaki otvor za osvetljenje neke prostorije postavljen je tamo gde je trebalo da bude postavljen i u onoj veličini koju osvetljava. Otuda svi otvori nisu istih veličina i nesimetrično su raspoređeni, ali to ne smeta da ceo izgled ipak daje harmoničan i prijatan utisak. Oseća se izvestan ritam između otvora i površina, a isto tako i između nejednakih visina i raznih krovnih završetaka.“ Njeno projektovanje i građenje se odvijalo u periodu pune umetničke i stvaralačke zrelosti arhitekte Zlokovića koji je srpsku arhitekturu uveo u tokove moderne evropske arhitekture. Prema oceni arhitektonske istoriografije Univerzitetska dečja klinika predstavlja vrhunac razvoja modernizma u srpskoj arhitektonskoj praksi.

Pogledajte i druge projekte

Crna Gora, Risan
1938–1941.
U Zlokovićevom arhitektonskom stvaralaštvu izdvaja se njegov znatan doprinos projektantskom razvoju tipologije zdravstvenih objekata u srpskoj modernoj arhitekturi, kako u međuratnom, tako i u posleratnom periodu, kroz nekoliko značajnih realizacija i idejnih rešenja.
Srbija, Beograd
1949.
Posleratno Zlokovićevo stvaralaštvo, ostalo u senci njegovih pionirskih ostvarenja zrelog modernizma, ostavilo je jedinstven arhitektonski trag u srpskoj arhitekturi druge polovine 20. veka u kome su sublimirana višeslojna projektantska iskustva i kontinuiran istraživački rad usmeren sagledavanju naučnih i umetničkih komponenti arhitekture i njihovom prožimanju.