Zgrada Petra Petkovića, predstavništvo firme Opel

Godina
1930–1931.
Mesto
Beograd, Srbija
Kraljice Natalije 64
Tip objekta Višestambeni i naselja
Ishod projekta Realizacija

Stambena zgrada Petra Petkovića, u kojoj se nalazilo predstavništvo firme Opel s prodajnim prostorom, karakteristična je gradska interpolacija koja pored osnovnog uličnog bloka stambene funkcije ima proširenje u nivou prizemlja u drugom delu parcele u kome je predviđena poslovna namena. Stoga je zgrada imala dva odvojena ulaza. Nedostatak dvorišta zbog angažovanosti drugog dela parcele za poslovni aneks nadomešćen je krovnom terasom. U uskoj zoni fasade iznad ulaza bio je postavljen naziv firme OPEL, ali se ovakav uvezen „ornament“ moderne arhitekture na izvestan način suprotstavljao reljefnim kompozicijama između prozora u zoni iznad, koje je Zloković u to vreme inače često koristio na fasadama svojih objekata.

Pogledajte i druge projekte

Srbija, Beograd
Kralja Milutina 33
1926–1927.
Među više stambenih objekata projektovanih za beogradskog investitora i sopstvenika Josifa Šojata izdvaja se višestambena interpolirana zgrada (stambena zgrada sa najamnim stanovima) u ulici Kralja Milutina 33, kojom je Zloković uneo duh mediteranske profane arhitekture u Vračarski gradski aglomerat, načinivši nekoliko oblikovnih gestova netipičnih za dotadašnju beogradsku arhitekturu.
Srbija, Beograd
1928.
Konkursni rad za zgradu Doma invalida na Malom Kalemegdanu predstavlja jedan manje poznat Zlokovićev projekat iz ranijeg perioda stvaralaštva koji je sada istraživačima dostupan u Legatu Milana Zlokovića pri Muzeju grada Beograda.
Hrvatska, Rijeka
1947-1948.
Dominacijom socijalnih ideja i aktivnim zalaganjima za prava i poziciju radnika u novom društveno-političkom poretku posle Drugog svetskog rata, širom sveta a tako i u novoj socijalističkoj Jugoslaviji, dominiraju težnje da se radnicima – trudbenicima i pregalnicima – osigura stambeni prostor dostojan njihovih zasluga u obnovi i izgradnji države.
Srbija, Beograd
oko 1950.
Konkursni rad za stambenu zgradu činovnika industrijskih preduzeća u Beogradu, od koga su sačuvana dva grafička priloga, predstavlja nepoznat Zlokovićev projekat iz posleratnog perioda stvaralaštva koji je sada istraživačima dostupan u Legatu Milana Zlokovića pri Muzeju grada Beograda.
Srbija, Beograd
oko 1955.
Masovna stambena izgradnja posle Drugog svetskog rata je iziskivala pronalaženje novih modela za bržu i efikasniju gradnju, koji bi bili istovremeno i dovoljno racionalni i arhitektonski razrađeni da pruže komforno stanovanje.