Pretraga
Close this search box.

Studenti Arhitektonskog fakulteti u Beogradu razmatrali obnovu vile Mozer kroz završne master projekte

Na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, tokom prolećnog semestra školske 2022/23. godine, studenti druge godine master studija – smer Unutrašnja arhitektura, za završni master rad na temu „Kabinet kurioziteta“ radili su projekte obnove vile Mozer u Zemunu iz 1931. godine arhitekta Milana Zlokovića, kroz koje su istraživali aspekte interpretacije i razmatrali mogućnosti zaštite, rekonstrukcije i prenamene ovog značajnog ostvarenja beogradske međuratne moderne arhitekture.

Predavanje o arhitekti Milanu Zlokoviću, s osvrtom na njegovu stambenu arhitekturu, enterijer i pristup likovnosti, održao je u toku semestra dr Nebojša Antešević, naučno-stručni saradnik Fondacije, koji je na poziv doc. dr Milene Kordić, predmetnog nastavnika, učestvovao u nastavi kao gost kritičar. Pored mentorke, dr Kordić, članovi komisije za ocenu master rada sa Arhitektonskog fakulteta bili su mr Dragan Jelenković, akademski vajar, i dr Bojana Zeković, arhitekta. Asistent na predmetu bio je doktorand Dejan Todorović, a ispred Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda kao gost kritičar bio je angažovan Rade Mrlješ, arhitekta konzervator, doktorand.

Vila Mozer je 2019. godine stavljena pod režim prethodne zaštite koji je istekao nakon tri godine. Uz podršku Udruženja arhitekata Srbije i Fondacije Milan Zloković, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je tada uspeo da vilu Mozer spase od izvesnog rušenja koje bi usledilo po privatizaciji „Navipa“. Na osnovu Plana detaljne regulacije šireg područja uz Kliničko-bolnički centar „Bežanijska kosa“ u Zemunu, koji obuhvata i parcele preduzeća „Navip“, vila Mozer je uz deo parcele izuzeta iz privatizacije sa budućom namenom predškolske ustanove. Do donošenja odluke o utvrđivanju vile Mozer za spomenik kulture njena sudbina je i dalje neizvesna.

U prikazu izložbe  objavljenom u časopisu „Arhitektura i urbanizam“, Aleksa Ciganović, arhitekta konzervator pri Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture – Beograd, navodi: „Na izložbi studentskih radova „Savremeno u nasleđu: eksperimentalni modeli revitalizacije na primeru Vile Mozer“, neodoljivo se čini da arhitektura moderne postaje predmet preispitivanja svojom sopstvenom, ali, posebno u domaćem istorijskom i razvojnom iskustvu, kompromitovanom ontološkom bazom – avangardom i dekonstrukcijom. Srpska moderna je istorijski konstituisana i učinjena prihvatljivom na prečac, u umetničkom smislu gotovo ad hoc, između dva velika svetska rata tokom prošlog veka, nastajući iz složenog uklapanja sa opštim umetničkim ambijentom u kome je, paradoksalno, predmodernost motivisala modernost. Sa stanovišta istorijske epistemologije, vila Mozer je deo sveukupnog korpusa umetničkog i arhitektonskog nasleđa koje u turenovskom (Alain Touraine) smislu izmiče položaju visoke ili klasične modernosti u kojoj je ideja društvene integracije pomoću zakona i obrazovanja dovoljno snažna da se i njena arhitektura organizovala oko centralnog principa poretka i trijumfa revolucije koji stvara nacionalnu državu.“

U nastavku su fotografije sa odbrane studentskih master radova održane 13. jula 2023. godine u sali 301 na Arhitektonskom fakultetu.